Aktualności - OTG

Idź do spisu treści

Menu główne:

Aktualności
 
 WSTĘPNY PLAN ZAMIERZEŃ ORGANIZACYJNYCH OTG DO KOŃCA 2019 ROKU

 
 

Lp.

Przedsięwzięcie

Termin

Uwagi o realizacji

1

Promocja publikacji OTG „Miejsca pamięci Powstania Wielkopolskiego w Powiecie Ostrowskim”.
Promocja książki Anety Franc „Wojna nie była kobietą. Powieść o Powstaniu Wielkopolskim”. Promocji książki towarzyszyć będzie występ aktorów- amatorów z gminy Raszków pod kierunkiem Urszuli Mróz.
24.01. godz. 18:00
(czwartek)
Mała Scena OCK
W ramach obchodów 100-lecia Powstania Wielkopolskiego
2
Promocja publikacji OTG  „WIELKOPOLSKA PAMIĘTA! 1918-2018. Album fot. wybranych miejsc pamięci Powstania Wielkopolskiego w województwie wlkp.”
1.02. godz. 18:00
(piątek)
Forum Synagoga
W ramach obchodów 100-lecia Powstania Wielkopolskiego
3 Promocja XIII numeru „Rocznika OTG” poświęconego Powstaniu Wielkopolskiemu w regionie ostrowskim.
II poł. lutego
n-klub
W ramach obchodów 100-lecia Powstania Wielkopolskiego
4
Msza św. za Śp. Barbarę Marcinkowską - intencja OTG
24.02. godz. 9:30
(niedziela)
Konkatedra
5
Promocja książki Edmunda Radziszewskiego „Powstańcy Wielkopolscy z terenu gminy Przygodzice. Losy i pamięć”.
28.02.? godz. 18:00
(czwartek)
Mała Scena OCK
W ramach obchodów 100-lecia Powstania Wielkopolskiego
6
Walne Zgromadzenie Członków OTG.
W drugiej części: 
1. Niespodzianka muzyczna.
2. „Urok Gruzji” - prelekcja Ryszarda Boślaka i Barbary Malkowskiej
8.03.godz. 18:00
(piątek) 
Cech Rzemiosł Różnych

7
Spotkanie z  Adamem Ćwiklakiem – członkiem ISOGG. Temat: "Najważniejsze dla genealoga słowo. Kilka uwag na temat nazwiska".
28.03. godz. 18:00
(czwartek)
Mała Scena OCK

8 Obchody 100-lecia przejazdu przez Ostrów Armii gen. J. Hallera. Złożenie kwiatów i zapalenie zniczy pod tablicą na Dworcu PKP i na grobach ostrowskich hallerczyków. Program artystyczny przygotowany przez dr Donatę Dominik- Stawicką. Sesja historyczna.
25 kwietnia godz. 12:00 – złożenie kwiatów…..
godz. 13.00 – program art. i Sesja Historyczna
I LO
Zarząd OTG, Dr Donata Dominik-Stawicka, Koło PTH
w Ostrowie Wlkp.
9
Warsztaty genealogiczne. Temat: „Obróbka zdjęć do drzewa genealogicznego” – prelegent Stefan Kucharski;
W drugiej części: prezentacja publikacji genealogicznej  Marii i Macieja Latajków „Bobrowniki n/Prosną. Nasi przodkowie 1618-1920”.
9.05. godz. 18:00
(czwartek)
Mała Scena OCK

10 Wycieczka do Archiwum Państwowego w Poznaniu
maj
Sekretarz Zarządu -  M. Bartkowiak - Strzelecka
11
Wycieczka „Szlakiem drewnianych kościółków”
I połowa czerwca
Grażyna Karolak
12
Promocja książki „Towarzystwo Powstańców i Wojaków w Ostrowie w okresie międzywojennym” – autorstwa Tomasza Stawickiego
27.06.? godz. 18:00
(czwartek)
Mała Scena OCK
W ramach obchodów 100-lecia Powstania Wielkopolskiego (zakończenia)
13
Grillowanie w Antoninie.
24 lub 31 sierpnia
Grażyna Karolak
14 Wernisaż Wystawy OTG z cyklu „Tworzyć z pasją – Artystyczne oblicze współczesnych mieszkanek naszego regionu”.
I poł. września
Grażyna Karolak
15
Warsztaty genealogiczne.
Temat 1: ”Fotografia w genealogii. Tajniki wykonywania dobrych zdjęć ” – prelegent Stefan Kucharski;
Temat 2 – „Internetowe poszukiwania przodków. Bazy danych” – prelegent Grzegorz Kubiak
10.10. godz. 18:00
(czwartek)
Mała Scena OCK

16
Promocja XIV numeru „Rocznika OTG”
8.11. godz. 18:00
(piątek) n-klub
Zespół redakcyjny
17
Msza św. za przodków członków i sympatyków OTG oraz za zmarłych członków OTG.
15.11.godz. 18:30
(piątek) Konkatedra

18

Spotkanie Opłatkowe

12 lub 13.12.
godz. 18.00
(piątek) Max Cafe


 
 
Uwaga! Niektóre terminy mogą ulegać zmianie. Plan przedsięwzięć OTG będzie się kształtował przez cały rok, a o zmianach i nowych przedsięwzięciach będziecie Państwo powiadomieni mejlowo.
 
 
 
 
 
 
 PRZEDSIĘWZIĘCIA ZREALIZOWANE W 2019 ROKU

24 stycznia (czwartek) – godz. 18:00 – Spotkanie autorskie promujące publikacje - Mała Scena OCK
 
Dzisiaj rocznica owego dnia chwały,
W którym za Polskę krew, życie dawano;
Dzielni żołnierze za ten czyn wspaniały,
Wy dziś nosicie bohaterów miano.
 
Fragmentem wiersza Marii Paruszewskiej „W pierwszą rocznicę wolności” rozpoczyna Marian Franciszek Nowak wstęp do publikacji (folderu) „Miejsca pamięci Powstania Wielkopolskiego w Powiecie Ostrowskim” - wydanego przez Ostrowskie Towarzystwo Genealogiczne na 100. rocznicę wybuchu zwycięskiego Powstania Wielkopolskiego. Promocja opracowania połączona z promocją książki Anety Franc „Wojna nie była kobietą. Powieść o Powstaniu Wielkopolskim” zgromadziła na Małej Scenie Ostrowskiego Centrum Kultury ponad 70 osób. Zainteresowanie problematyką Powstania Wielkopolskiego okazuje się być tak duże, że ludzie garną się do wiedzy historycznej, przekazywanej bezpośredni przez uczestników zdarzeń - ale tych dzisiaj już nie ma - zostają zatem wspomnienia, wystawy, konferencje i wydawnictwa. Prezes Ostrowskiego Towarzystwa Genealogicznego nawiązał do organizacji wielu bardzo ciekawych imprez organizowanych przez OTG na 100-lecie Odzyskania przez Polskę  Niepodległości, wydarzeń ostrowskich związanych z tzw. „Republika Ostrowską” oraz 100. rocznicą wybuchu Powstania Wielkopolskiego.  Dotychczas Ostrowskie Towarzystwo Genealogiczne zorganizowało:
- promocje książek związanych z Powstaniem Wielkopolskim:  z Wojciechem Namysłem – autorem książek „DUMA. Powstanie Wielkopolskie. Odolanów, Ostrów Poznań”, oraz „NIEPOKORNY. Mieczysław Paluch” i z Państwem Jadwigą i Krystianem Niełacnymi - poświęcone promocji „Przewodnika szlakiem frontu południowego Powstania Wielkopolskiego 1918-1919”.
- W maju - w ramach obchodów 100-lecia odzyskania Niepodległości OTG wybrało się dość licznie na 7-dniową wycieczkę na Ukrainę  „Szlakiem króla Jana III Sobieskiego (prawie 60 osób), a w październiku 2018 roku Państwo Niełacni byli przewodnikami zorganizowanej przez OTG wycieczki „Szlakiem miejsc pamięci Powstania Wielkopolskiego w Powiecie Ostrowskim”, w której wzięło udział ponad 50 osób.
- 8 listopada w n-klubie – sztuka i edukacja odbył się wernisaż wystawy Ostrowskiego Towarzystwa Genealogicznego  zatytułowanej „Powstanie Wielkopolskie w regionie ostrowskim”. Było to wyjątkowe uczczenie obchodów 100-lecia wydarzeń ostrowskich z 10 listopada 1918 roku, 100-lecia odzyskania przez Polskę Niepodległości oraz przypadającej w grudniu 100. rocznicy wybuchu zwycięskiego Powstania Wielkopolskiego. Na wystawę przybyło bardzo wielu ostrowian i mieszkańców sąsiednich miejscowości. Otwarcie wystawy uświetnił występ dzieci ze Szkoły Podstawowej w Daniszynie pod kierunkiem Renaty Kowalczyk, które wystąpiły z programem patriotyczno – niepodległościowym. Dzieci zaprezentowały wiersze, piosenki niepodległościowe i powstańcze, zdobywając zasłużone brawa od uczestników spotkania. Sama Wystawa to efekt opracowań i gromadzenia zbiorów przez członków Ostrowskiego Towarzystwa Genealogicznego – historyków i regionalistów, kolekcjonerów i wielbicieli historii – składający się na całość tego projektu. Wystawa składa się z 6 segmentów tematycznych, do których zaliczyć należy dwa segmenty historyczne: „Preludium” i „Bohaterowie” – opracowane przez Edmunda Radziszewskiego „Miejsca pamięci” – opracowane przez prezesa OTG  Mariana Franciszka  Nowaka, „Obchody rocznic” – opracowany przez Grażynę Karolak, „Pamiątki niepodległościowe i powstańcze” –zaprezentowane przez  Jerzego Sówkę i Romana Polerowicza oraz  segment zamykający „Niepodległość i Powstanie w filatelistyce”– ze zbiorów Mariana Szczygła. Należy przy tym dodać, że wystawa powróci N- klubu na początku lutego b.r.
- 24 listopada z kolei w Forum Synagoga odbyła  się Konferencja Historyczna OTG nt. "Powstanie Wielkopolskie w regionie ostrowskim". To było bardzo ważne przedsięwzięcie2018 roku, którego zadaniem było przybliżenie mieszkańcom naszego miasta i regionu wydarzeń sprzed 100 laty. Swoje prelekcje przygotowało 13 historyków, regionalistów i literaturoznawców.
27 grudnia 2018 roku w dzień 100. rocznica wybuchu Powstania Wielkopolskiego OTG wraz z delegacjami władz samorządowych miasta i powiatu ostrowskiego złożyło kwiaty pod pomnikami przy ul. Wrocławskiej i przy obelisku zbiorowego grobu powstańców na Cmentarzu przy ul. Limanowskiego. Na koniec uroczystości rozdano zgromadzonym symboliczną kartkę okolicznościową z ważniejszymi miejscami pamięci Powstania Wielkopolskiego w Powiecie Ostrowskim. Kartkę zaprojektował Stefan Kucharski. Ta inicjatywa OTG to piękne upamiętnienie podniosłej rocznicy. Należy podkreślić, że nie był to jedyny taki gest ze strony Stowarzyszenia. OTG wysłało bowiem do władz samorządowych miasta i powiatu kartki z wydanym na tę okoliczność znaczkiem poświęconym 100-leciu Powstania Wielkopolskiego. Co najważniejsze, na znaczku był stempel pocztowy z 27 grudnia. Kartę okolicznościową otrzymali także członkowie OTG i przyjaciele Stowarzyszenia ze znaczkiem „POLSKA - moja ojczyzna”. Należy przy tym dodać, że już 8 listopada - w przeddzień obchodów 100. rocznicy Odzyskania przez Polskę Niepodległości - na specjalnie przygotowanej na tę okoliczność Wystawie, na stoisku Poczty Polskiej zaprezentowano dwa znaczki personalizowane, poświęcone rocznicy Odzyskania Niepodległości i Powstania Wielkopolskiego. Znaczki zostały wydane wspólnie przez OTG i Koło nr 2 PZF w Ostrowie Wielkopolskim z inicjatywy prezesa tego Koła - Mariana Szczygła, członka OTG. Znaczki zaprojektował Marian W. Nowak - przewodniczący Rady Osiedla im. Powstańców Wielkopolskich, członek PZF. Dzięki wydanej przez miasto Ostrów Wielkopolski pięknej karcie okolicznościowej „Pozdrowienia z Ostrowa” udało się filatelistycznie godnie uczcić wymienione rocznice, a zainteresowanie znaczkami i Kartami przerosło oczekiwania wydawców. Należy też dodać, że na okoliczność tych rocznic przygotowano specjalny stempel okolicznościowy, który odbijano na w/w kartach i kopertach. Była to niewątpliwie gratka dla kolekcjonerów, prestiż i rozgłos dla Ostrowa Wielkopolskiego. Na tym jednak nie koniec, OTG wydało bowiem na 27 grudnia - przy wsparciu finansowym Starostwa Powiatowego w Ostrowie Wielkopolskim - folder „Miejsca pamięci Powstania Wielkopolskiego w Powiecie Ostrowskim” – o której promocji na wstępie artykułu. Folder „Miejsca pamięci Powstania Wielkopolskiego w Powiecie Ostrowskim” - autorstwa Mariana Franciszka Nowaka zawiera miejsca pamięci zgodne z zamieszczoną w nim mapką, opracowaną przez Stefana Kucharskiego. Podzielony jest alfabetycznie na gminy Powiatu Ostrowskiego, a w ramach gmin na ich miejscowości gdzie one się znajdują. Na koniec wydawnictwa pokazano murale w Odolanowie i Ostrowie związane z setną rocznicą Powstania Wielkopolskiego. Folder liczy ok. 60 stron. Z kolei książka Anety Franc „Wojna nie była kobietą. Powieść o Powstaniu Wielkopolskim” jest debiutem powieściowym autorki. To historia Powstania Wielkopolskiego widziana z perspektywy kobiet. Akcja rozgrywa się w dawnych powiatach ostrowskim i odolanowskim. Bohaterki powieści żyją i działają w różnych środowiskach, mają różne przekonania światopoglądowe, ale wszystkie łączy jedno: niekłamany patriotyzm i gorące pragnienie wyzwolenia wielkopolski spod pruskiego jarzma. Promocję publikacji uświetnił występ Teatru Amatorskiego z Raszkowa pod kierunkiem Urszuli Mróz. Aktorzy – amatorzy zaprezentowali fragmenty powieści Anety Franc „Wojna nie była kobietą”. Na koniec, trwającego ok. 2 godzin spotkania zebranych poczęstowano kawą i dobrymi wypiekami. Następne spotkanie OTG – 1 lutego o godz. 18.00 w Forum Synagoga  – promocja albumu WIELKOPOLSKA PAMIETA! 1918-2018” – autorstwa Mariana Franciszka Nowaka. 

 
 
 
 
 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego